Доставки всеки ден от 9:00 до 21:00 ч. Поръчки до 18:50 ч. могат да се доставят в същия ден. Безплатна доставка при поръчки над 50 лв. Минимална стойност на поръчка 30 лв. Цена на доставка 5 лв.

Категории
Close
КИВИ СПРЕЙ ЗА ОБУВКИ ДЕО ФРЕШ 100МЛ бр.

КИВИ СПРЕЙ ЗА ОБУВКИ ДЕО ФРЕШ 100МЛ

Продуктов код: 10046

KIWI Deo Fresh – ароматизатор за обувки. Свежест за цялото стъпало.

Съдържа: Изобутан

H222 Изключително запалим аерозол. H229 Съд под налягане. Mоже да експлодира при нагряване. P102 Да се съхранява извън обсега на деца. P305 + P351 + P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате. P410 + P412 Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури по-високи от 50°C. P210 Да се пази от топлина, искри, открит пламък, нагорещени повърхности. Тютюнопушенето забранено. P211 Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване. P251 Да не се пробива или изгаря дори след употреба. P260 Не вдишвайте аерозола. P271 Да се използва само на открито или на добре проветриво място.

Регистрирай се,

създай твоят нов акаунт

Вашите лични данни ще бъдат използвани, за да завършим поръчката Ви, за да Ви помогнем да използвате сайта ни по най-добрия начин за Вас и по други причини описани в нашата политика на поверителност.

Забравих си паролата

Изгубена парола? Въведете Вашето потребителско име или имейл адрес. Ще получите на имейла препратка за възстановяване на паролата.